logo

politica Mataró

Mataró, pionera a apostar per un sistema que agilitzi la tramitació de llicències

Seguint el model de Barcelona, habilitarà als col·legis professionals per assessorar la ciutadania i que compleixin els requisits per gestionar les llicències a la primera.

per Laia Sanmiquel| Compartir


Mataró pren la iniciativa per fer més eficient la gestió i atorgament de llicències a la ciutat. Es tracta d’un servei que històricament ha generat moltes crítiques, sobretot, per la lentitud i complexitat de la tramitació d’aquests permisos. Per revertir aquesta percepció, des del consistori mataroní han signat un conveni de col·laboració amb cinc col·legis professionals (Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona – CATEB; Col·legi d’Arquitectes de Catalunya – COAC; Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya – COEIC; Col·legi d’Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona; i Col·legi d’Enginyers Tècnics d’Obres Públiques de Catalunya - CETOP) del sector per, així, definir propostes de millora. Una iniciativa que respon a un comprimís del govern municipal amb el grup de Junts per Mataró per garantir l’estabilitat pressupostària del mandat.

 

Sergi Morales, regidor de Planificació territorial: L’objectiu d’avui és fer un pas més per facilitar, simplificar, millorar els terminis en l’obtenció de llicències d’obres i activitat. Sempre amb el mateix objectiu, facilitar les inversions. Fer que sigui una ciutat que generi oportunitats, que posi la vida fàcil a les persones que volen invertir, emprendre... i en definitiva, que volen generar riquesa i ocupació.

 

Xavier Font, degà Col·legi de l’Enginyeria Tècnica d’Obres Públiques i Enginyeria Civil de Catalunya (ECCAT): Tenim molta mania amb la racionalització i eficiència de l’administració pública. Crec que aquest és un pas. És una forma de treballar diferent que ha de ser bona tant pels tècnics municipals com pels tècnics que treballem fora. És un camí que ha de seguir l’administració pública per arribar a l’eficiència.

 

Per començar a treballar sobre una base amb fonament, l’Ajuntament va encarregar a una consultora externa elaborar una radiografia de com funciona a dia d’avui el servei de llicències. L’informe, realitzat al llarg del primer trimestre d’aquest any, ha constatat que en els darrers anys hi ha hagut un increment de sol·licituds de llicències. En els últims 3 de fet, s’han tramitat de mitjana 3.500 expedients, sent les entrades a informació urbanística les que han experimentat un major creixement.

 

Aquesta mateixa anàlisi constata que, de mitjana, es tarden 97 dies a tancar els expedients. També s’ha revelat que per agilitzar els tràmits és fonamental reduir les discrepàncies generades, la majoria de les vegades, per la manca d’alguna documentació.

 

En aquest darrer punt és on Mataró vol ser pionera. Seguint el model implantat a Barcelona, la idea és autoritzar un seguit de professionals que vetllaran perquè els tràmits es puguin atorgar a la primera.

 

Celestí Ventura, president del Col·legi de l’Arquitectura Tècnica de Barcelona (CATEB): Els col·legis acreditats el que farem serà revisar la normativa estatal o autonòmica. Això és genèric. Així que només hi ha una manera d’interpretar-ho. El que serà propi dels ajuntaments serà la part urbanística. Aquesta no la podríem fer. Si separem això i la responsabilitat està compartida, les coses seran molt més àgils.

 

Sandra Cinta Bestraten, presidenta de la demarcació de Barcelona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC): Vull destacar aquesta feina que fem des dels col·legis d’unificar criteris que ens permeti ser un canal de comunicació amb els companys que estan fent els projectes perquè puguin arribar el millor possible. És important que arribin amb consens previ i que el projecte entri bé a la primera.

 

El conveni també estableix la creació d’una comissió de treball entre tots els actors – col·legis i Ajuntament – per fer seguiment i proposar iniciatives que facin més eficient el servei de llicències i urbanisme. Unes trobades que serien trimestrals i que es complementaran amb la celebració d’unes jornades anuals de caràcter formatiu.

Finalment, 80.000 euros del romanent del pressupost municipal es destinaran a la contractació d’una empresa – la licitació de la qual es publicarà aquest mes de juny – perquè faci l’acompanyament a l’administració pública per implementar les millores que s’acordin.

| Compartir

Aquest portal web utilitza cookies per millorar l'experiència de l'usuari. En utilitzar-lo, accepteu totes les cookies d’acord amb la nostra Política de Cookies.